Tarieven 2018/2019

Lesgelden 2018/2019 (betaling in 5 termijnen van steeds 2 maanden)

Categorie Groep Maandbedrag Incasso bedrag per termijn Lesgroepen
Peuters & Kleuters
- 45 minuten
2,5 - 5 jaar

€ 21,00€42,- kleuterdans 4-5 jr,
Kleuterballet 4-5 jr
Peuterdans 2,5 - 3 jr
Basisschool
- 60 minuten
Groep 3 t/m groep 8 € 22,75€45,50 streetdance groep 3/4
streetdance groep 5/6
streetdance groep 7/8
Boyclass groep 4/5
modern/jazz groep 5/6/7
Modern/jazz groep 8/VO1
boys class groep 8/VO1
Tieners
- 60 minuten
VO1 / VO2 / VO3 / VO4 / VO5€ 24,75€49,50 Hiphop VO1/VO2
Hiphop VO3/VO4
hiphop 16+
Volwassenen
- 60 Minuten
18 jaar en ouder€ 25,75€51,50dansmix & conditie volwassenen
High heels 18+ maandag
Senioren
- 60 minuten
55+€ 21,75€43,50Gym & Dance 55+, woensdag

Incasso
Alle betalingen worden gedaan via een automatische incasso. Het lesgeld wordt geïncasseerd in 5 termijnen, te weten rond de 26e van de maand in september, november, januari, maart en mei. Indien een nieuwe abonnee tussentijds start, terwijl de incasso van die periode reeds is uitgevoerd, vindt verrekening plaats in de volgende betaling. Voorbeeld: je start op 1 oktober, dan wordt de maand oktober verrekend per 26 november.

Korting
Als er meerdere lessen worden gevolgd door leden uit één gezin, die ook op hetzelfde adres wonen, dan geldt de volgende kortingsregeling:
voor één persoon/les wordt het volledige lesgeld gerekend. Voor alle overige personen/lessen geldt een korting van 10%. De korting wordt gegeven op de lessen met het goedkoopste tarief.

Dezelfde regeling geldt als iemand aan meer dan 1 lesgroep deelneemt.

Opzeggen
Het abonnement wordt aangegaan vanaf de maandag waarin de eerste les valt tot het einde van het seizoen en steeds stilzwijgend verlengd. Indien voor het einde van het seizoen wordt opgezegd, geldt een opzegtermijn van een (extra) kalendermaand. Dat betekent dat wordt betaald in de maand dat wordt opgezegd èn de maand erna (dat is de opzegmaand).
Opzeggen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen aan info@danssschoolmbition.nl