Tarieven 2019/2020

Hieronder staan de lesgelden voor seizoen 2019/2020 (betaling in 5 termijnen van steeds 2 maanden)

Categorie Groep Maandbedrag Incasso bedrag per termijn Lesgroepen
Peuters & Kleuters
- 45 minuten
2,5 - 5 jaar

€ 22,10€ 44,20 kleuterdans 4-5 jr,
Kleuterballet 4-5 jr
Peuterdans 2,5 - 3 jr
Basisschool
- 60 minuten
Groep 3 t/m groep 8 € 23,90€ 47,80streetdance groep 3/4
streetdance groep 5/6
streetdance groep 7/8
Boyclass groep 4/5
modern/jazz groep 5/6/7
Modern/jazz groep 8/VO1
boys class groep 8/VO1
Tieners
- 60 minuten
VO1 / VO2 / VO3 / VO4 / VO5€ 26,10€ 52,20Hiphop VO1/VO2
Hiphop VO3/VO4
hiphop 16+
Volwassenen
- 60 Minuten
18 jaar en ouder€ 27,10€ 54,20dansmix & conditie volwassenen
High heels 18+ maandag
Senioren
- 60 minuten
55+€ 23,00€ 46,00Gym & Dance 55+, woensdag

Incasso
Alle betalingen worden gedaan via een automatische incasso. Het lesgeld wordt geïncasseerd in 5 termijnen, te weten rond de 26e van de maanden september, november, januari, maart en mei. Indien een nieuwe abonnee tussentijds start, terwijl de incasso van die periode reeds is uitgevoerd, vindt verrekening plaats in de volgende betaling. Voorbeeld: je start op 1 oktober, dan wordt de maand oktober verrekend per 26 november als nov/dec wordt geincasseerd..

Korting
Als er meerdere lessen worden gevolgd door één of meerdere leden uit één gezin, die allemaal op hetzelfde adres wonen, dan geldt de volgende kortingsregeling:

 • de 2e les wordt berekend met 10% korting
 • de 3e les met 20% korting
 • de 4e les met 30% korting
 • de 5e en volgende lessen met 50% korting.
  NB: de korting worden berekend over de goedkoopste lessen.

Opzeggen

 • Een abonnement wordt aangegaan tot het einde van het seizoen en wordt automatisch steeds met een jaar stilzwijgend verlengd.
 • Indien gedurende het seizoen wordt gestart, wordt het verschuldigde abonnementsgeld berekend vanaf de maandag van de week waarin de eerste les valt tot het einde van het seizoen en daarna steeds stilzwijgend verlengd.
 • Indien de jaarlijkse verlenging niet is gewenst, dient uiterlijk 1 juli dit via een e-mail kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien voor het einde van het seizoen wordt opgezegd, geldt een opzegtermijn van een (extra) kalendermaand. Dat betekent dat wordt betaald voor de maand waarin wordt opgezegd èn de maand erna (dat is de opzegmaand).
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen aan info@danssschoolmbition.nl