Voorwaarden & regels

Iedere deelnemer/leerling, ouder, voogd of bezoeker van de dansschool dient op de hoogte te zijn van onze huisregels en zich daaraan te houden. Voor leerlingen en -indien jonger dan 18 jaar – hun ouders/voogd is het verplicht de algemene voorwaarden te lezen. Zowel de huisregels als de algemene voorwaarden zijn op deze pagina te downloaden (binnenkort!). De belangrijkste onderdelen hieruit staan hieronder vermeld:

Inschrijven en opzeggen

 • Inschrijving kan alleen schriftelijk door het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website.
 • Door de inschrijving heeft u zich verplicht tot het betalen van het lesgeld. Ook al zijn/worden niet alle lessen gevolgd.
 • Betaling van het lesgeld kan alleen via automatische incasso. Lesgeld wordt geïnd in gelijke termijn, zoals beschreven bij de tabel ‘tarieven’.
 • De inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.
 • Het seizoen loopt ongeveer vanaf de laatste week augustus tot de laatste week in juni van het jaar daarna. De exacte data worden jaarlijks gepubliceerd op de website en zijn afgestemd op de schoolvakantie in de regio.
 • Als er na de start van het seizoen wordt ingeschreven, is de datum van inschrijving de maandag van de week waarin de eerste les wordt gevolgd (niet zijnde een proefles).
 • Opzegging kan alleen schriftelijk via het formulier op de website of met het opzegformulier dat kan worden aangevraagd in de danszaal.
 • Zolang er niet is opgezegd worden leerlingen automatisch het nieuwe seizoen ingedeeld en wordt de inschrijving opnieuw met een jaar verlengd. Automatische verlenging vindt niet plaats als er voor 1 augustus van dat jaar schriftelijk is opgezegd.
 • Er geldt een opzegtermijn van een volle (extra) kalendermaand. Dit betekent dat als er tussentijds wordt opgezegd, lesgeld verplicht is tot de laatste dag van de volle maand volgend op de maand waarin is opgezegd. Voorbeeld: u zegt op op 12 april, u betaalt dan lesgeld tot eind mei.

Huisregels

 • Alle aanwijzingen van personeel van MBition en sportpark Mariënhoeve dienen te allen tijde te worden opgevolgd
 • Leerlingen kunnen zich omkleden in de kleedruimte. MBition is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van kleding of persoonlijke bezittingen.
 • Zorg dat je voor de danslessen het juiste schoeisel hebt. Vraag hiervoor advies bij de docent.
 • In de dansstudio mag niet gelopen worden met buitenschoenen.
 • Het dragen van sieraden is niet toegestaan tijdens de lessen.

Gebruik van beeldmateriaal

 • Voor promotie op onder andere folders, posters, website en in nieuwsbrieven kunnen foto’s of ander beeldmateriaal worden gemaakt en gebruikt van activiteiten van dansschool MBition
 • Met de inschrijving gaat u akkoord voor het gebruik van dit beeldmateriaal.
 • Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit melden bij info@dansschoolmbition.nl. We zullen dan kijken of we ander materiaal kunnen gebruiken of u niet of minder herkenbaar in beeld brengen.